Thursday, September 10, 2009

JENAYAH JUVANA

A)Masalah Juvana
Delinkuensi juvana adalah sejenis pemberontakan individu remaja dengan menunjukkan laku agresif terhadap pihak berkuasa, bertindak ganas dan devian sebagai tindak balas kemarahan dan kekecewaan dan mempunyai keinginan mendera orang lain atau menghukum. Masalah penjenayahan remaja menimbulkan kebimbingan masyarakat.

B)Konsep-Konsep penting.
1.Zaman remaja ialah tahap perubahan yang kompleks daripada pergantungan kepada kebebasan diri. Ia merupakan proses mencari dan menilai diri, mencari identiti dan cuba menempatkan diri dalam kelompok tertentu.

2.Remaja mengikut takrif undang-undang negara ialah orang muda yang telah mencapai umur 14 tahun dan di bawah umur 18 tahun. (Seksyen 2 Akta Mahkamah Juvana 1947, (Disemak 1972).

3.Jenayah boleh ditakrifkan berdasarkan 2 set norma iaitu pertama, jenayah ialah salah disisi undang-undang dan kedua, jenayah ialah salah dari segi kod moral dalam sesuatu budaya masyarakat.

4.Jenayah remaja (juvana) ialah perbuatan-perbuatan yang salah dari sisi undang-undang serta bertentangan dengan nilai moral yang dilakukan oleh belia yang berumur di bawah 21 tahun.

C) Punca-Punca Berlaku Jenayah Remaja.
1. Kekurangan pekerjaan dan pengangguran.
2. Kepincangan ekonomi rumah tangga.
3. Pergaulan atau perubahan sosial di kalangan remaja
4. Pengaruh media massa.
5. Kelemahan sistem sokongan dalam masyarakat.
6. Masalah peribadi remaja sendiri.

D) Strategi Untuk Menangani Masalah Jenayah Juvana.
1. Undang-Undang.
a). Akta Mahkamah Juvana 1947 (Disemak 1972)
b). Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973
c). Akta Perlindungan Kanak-Kanak 1991.
2. Peranan Remaja Sendiri.
3. Strategi Polis
4. Peranan Masyarakat.
5. Peranan Ibu Bapa.
6. Peranan Media Massa.
7. Peranan Agensi Pendidikan.

E) Kesimpulan.
Juvana adalah golongan sensitif dan adalah menjadi peranan semua pihak untuksama-sama membentuk dan membimbing mereka agar menjadi orang yang berguna. Masalah kerosakan akhlak yang semakin meningkat dewasa ini adalah berkait rapat dengan kecuaian dan kegagalan iibu bapa melaksanakan tanggungjawab mendidik anak-anak.

No comments:

Post a Comment